دانلود رایگان


مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید - دانلود رایگاندانلود رایگان فروشگاه جامع تحقیقات کامپیوتری , مبانی نظری و مقالات دانشجویی

دانلود رایگان مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید مبانی نظری وپیشینه پژوهش بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های خرید
بصورت ورد ودر74صفحه
دارای منابع وپیشینه کامل
فصل دوم : 1
ادبيات نظری و پيشينه تحقيق. 1
بخش اول : 2
مسئوليت اجتماعی. 3
2-1مقدمه: 3
2-2 مسئوليت اجتماعی شرکت : 5
2-3 ابعاد و مؤلفه های تشکيل دهنده مسئوليت اجتماعی: 6
2-4 ابعاد مسئوليت اجتماعی شرکت ها و جايگاه مسئوليت اجتماعی : 15
2-5 سير تکامل تدريجی مسئوليت اجتماعی. 17
2-5-1 مسئوليت اجتماعی چگونه رشد و تغيير کرد؟ 17
2-5-2 از نوع دوستی تا نوع دوستی استراتژيک.. 18
2-5-3 از سرمايه گذاری به سرمايه گذاری موقعيت اجتماعی. 18
2-5-4 از کارآفرينی تا کارآفرينی اجتماعی. 18
2-5-5 از مسئوليت اجتماعی شرکت تا سودآوری. 18
2-6 ابعاد سه گانه مسئوليت اجتماعی در سطح کلان : 18
7-2 سطوح مسئوليت اجتماعی : 19
2-8 اهميت مسئوليت اجتماعی سازمان ها 19
2-9 ديدگاه های نظری پيرامون مسئوليت اجتماعی: 21
2-9-1 ديدگاه های موافقان و مخالفان. 22
2-9-2 ديدگاه به حداكثر رساندن سود خالص... 23
2-9-3ديدگاه به حداكثر رساندن سود معين. 23
2-9-4 ديدگاه آگاهي اجتماعي و الگوي ذينفعي. 24
2-9-5 ديدگاه خدمات اجتماعي. 24
2-9-6 ديدگاه ستی. 24
2-9-7نظريات فريدمن. 28
2-9-8 نظريات پيتردراکر. 29
2-10 مدل های مسئوليت اجتماعی. 30
2-10-1 مدل مسئوليت اجتماعی ديويس.. 30
2-10-2 مدل مسئوليت اجتماعی کارول. 31
2-10-3 مدل مسئوليت اجتماعی والاس.. 32
2-11 مسئوليت اجتماعی، پيش فرض پاسخ گويی اجتماعی. 32
2-12مسئوليت اجتماعی ذينفعان. 33
2-13 پيوستار مسئوليت اجتماعی. 33
2-14 اصول دهگانه مسئوليت اجتماعی: 34
2-15 ايجاد ارزش از طريق مسئوليت اجتماعی. 34
2-16 رهيافت های مسئوليت اجتماعی. 35
2-17 استراتژی های مسئوليت اجتماعی. 36
2-18 سرمايه اجتماعی. 39
2-19ابعاد و مؤلفه هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي. 40
2-20 مسئوليت اجتماعي و سرمايه اجتماعي. 40
2-21مسئوليت اجتماعی شرکت به عنوان مزيت رقابتی. 42
2-22 مزايای مسئوليت اجتماعی در تجارت. 44
2-23 مسئوليت اجتماعی و حمايت از حقوق مصرف کننده : 45
2-24 تأثير برنامه های مسئوليت اجتماعی شرکت بر خرده فروش و مشتری. 47
2-24-1 ارتباط بين مسئوليت اجتماعی و تصوير فروشگاه نزد خرده فروش.. 47
2-24-2 تصوير فروشگاه نزد خرده فروش ،رضايت و وفاداری مشتری. 48
2-25 اثر مسئوليت اجتماعی در کسب و کار. 48
2-26 دلايل روی آوردن شرکت ها به مسئوليت اجتماعی. 50
2-27 تأثير مسئوليت اجتماعی در بازاريابی و رفتار خريد مصرف کننده 51
2-28مدل تحقيق. 53
بخش دوم: 54
2-29 مراکز خريد و فروشگاه های زنجيره ای. 55
2-29-1 تاريخچه ايجاد مراکز خريد و فروشگاه های زنجيره ای: 55
2-29-2 انواع فروشگاه ها : 56
30-2اصول مکان يابی مراکز خريد و فروشگا ه ها: 57
31-2مصرف کنندگان و عوامل موثر بر جذابيت مراکز خريد 59
بخش سوم : 60
هايپراستار. 60
2-31 مرکز خريد هايپر استار. 61
2-32مسئوليت اجتماعی مراکز خريد و فروشگاه های زنجيره ای: 63
بخش چهارم : 66
پيشينه داخلی و خارجی. 66
منابع و مأخذ 70


مبانی نظری مسئولیت اجتماعی


مبانی نظری ادراک مصرف کننده


مبانی نظری مراکز خرید


مسئولیت اجتماعی


ادراک مصرف کننده


مراکز خرید


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مرجع دانلود پایان نامه ارشد – آوا فایل: خرید و دانلود …

... بررسی تاثیر مديريت و برنامه ... چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر ... شبکه های اجتماعی بر ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر ... منبع و پست :مبانی نظری وپیشینه تحقیق ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر ... منبع و پست :مبانی نظری وپیشینه تحقیق ...

پایان نامه بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت ...

... بررسی تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی ...

پایان نامه بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و

... بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر ... مبانی نظری لینک ...

دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم یار | دانلود پایان ...

... تحلیلی تأثیر ادراک مصرف کننده از مسئولیت اجتماعی بر جذابیت مراکز خرید و ارزیابی های ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر ... منبع و پست :مبانی نظری وپیشینه تحقیق ...تحقیق آماده در مورد پدیده اختلاس و بازتاب آن در حقوق جزای افغانستان